XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej
III Konferencja „Radioterapia Wysokiej Precyzji”
Spotkanie Sekcji Radioterapii Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej

Szanowni Państwo!

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, we współpracy ze Polskim Towarzystwem Fizyki Medycznej oraz Oddziałem Śląskim Polskiego Towarzystwa: Badań Radiacyjnych i Fizyki Medycznej ma przyjemność zaprosić Państwa na „16. Kongres Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej”, który odbędzie się w dniach 12- 15 czerwca 2019 roku. Integralną częścią Kongresu będzie 3. konferencja naukowa „Radioterapia Wysokiej Precyzji” oraz „Spotkanie Sekcji Radioterapii PTFM”. Tematyka Kongresu związana jest z radioterapią, medycyną nuklearną, diagnostyką obrazową, promieniowaniem niejonizującym oraz sygnałami i informatyką medyczną. Wykłady rozpoczynają się 12 czerwca 2019 o godzinie 15:00 w Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice”, ul.Bojkowska 37, 44-100 Gliwice. Zapraszamy wszystkich chętnych, zwłaszcza Fizyków Medycznych, Lekarzy, oraz Elektroradiolgów.


Komitet Naukowy

 • Przewodniczący: prof. Krzysztof Ślosarek

 • Członkowie:
 • prof. Krzysztof Składowski
 • prof. Maria Sokół
 • prof. Armand Cholewka
 • prof. Julian Malicki
 • Prof. Paweł Kukołowicz
 • prof. Janusz Braziewicz
 • prof. Ryszard Krzyminiewski
 • prof. Paweł Olko
 • Prof. Tomasz Piotrowski
 • Dr Marzena Janiszewska


Komitet Organizacyjny

 • Przewodniczący: dr Jacek Wendykier
 • Sekretariat: Małgorzta Czolka

 • Członkowie:
 • dr Barbara Bekman
 • dr Aleksandra Grządziel
 • Tomasz Narodowski
 • Danuta Narodowska-Żaba
 • Ewa Nadolska
 • Kamil Biros
 • Ziemowit Jędruch
 • Michał Foit
 • Aleksandra Klimas
Opłata Wczesna Rejestracja Rejestracja
pełna od 12 do 15 czerwca (Kongres PTFM , Konferencja RWP, Spotkanie Sekcji Radioterapii) 380zł
300zł*
430zł
350zł*
Jeden dzień (14 lub 15 czerwca) bez imprez towarzyszących 100zł
70zł*
150zł
120zł*
Konferencja Radioterapia Wysokiej Precyzji(13 czerwca) 200zł
150zł*
250zł
200zł*
Raut w Palmiarni, Gliwice 20zł 70zł
Kolacja Kopalnia Guido, Zabrze 20zł 70zł
* Cena dla członków PTFM, PTRO, PTBR

Formularz Rejestracyjny

Rejestracja została zamknięta.

Nadsyłanie Prac do prezentacji

Wytyczne:

 • W języku polskim lub angielskim,
 • max. A4, czcionka 12. Interlinia 1.5, objętość grafiki maksymalnie połowa arkusza A4,
 • tematyka: planowanie leczenia i dozymetria w radioterapii, diagnostyka obrazowa i interwencyjna, medycyna nuklearna i produkcja radioizotopów (radiofarmaceutyków), sygnały w medycynie i informatyka medyczna oraz promieniowanie niejonizujące.

Prace będą kwalifikowane jako prezentacje ustne lub plakaty naukowe. Prezentacje ustne przewidziane są na 15 minut. Plakaty naukowe w postaci arkusza A0 w ułożeniu pionowym.

Ważne daty

Od 1 stycznia 2018 do 30 marca 2019: nadsyłanie streszczeń prezentacji na adres : PrezentacjePTFM2019@io.gliwice.pl

Rozpoczęcie rejestracji: 1 stycznia 2019

Wczesne wpisowe: od 1 stycznia do 31 marca 2019

Późne wpisowe: od 1 kwietnia do 6 czerwca

10 maja 2019: informacja dotycząca akceptacji nadesłanych prac.

Brak możliwości dokonania opłat na miejscu.

Liczba uczestników uroczystej kolacji w Kopalni Guido - jest ograniczona.


Kontakt

Sekretariat:

SekretariatPTFM2019@io.gliwice.pl

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:

KongresPTFM2019@io.gliwice.pl

Współorganizatorzy


Partnerzy


Patronat medialny


Patronat honorowy